BEGRIJPEN VAN STRESS

door Dr. Lawrence Wilson © Januari 2015, L. D. Wilson Consultants, Inc.

Lees het originele artikel op https://drlwilson.com/Articles/STRESS.HTM

Alle informatie in dit artikel is alleen voor educatieve doeleinden. Het is niet bedoeld voor de diagnose, behandeling, als voorschrift of genezing van een ziekte of gezondheidstoestand.

Stress is tegenwoordig één van de meest gebruikte woorden. Maar wat is stress precies en hoe beïnvloedt het ons? Laten we beginnen met de definitie van stress.

Stress is een reactie van het lichaam op stimuli. Geluid, hitte of kou zijn geen stress. Het zijn stimuli. De reactie die ze in het lichaam veroorzaken, wordt stress genoemd. Dit betekent dat als je buurman zijn stereo op volledig volume speelt, maar je hebt een uitstekende set oordoppen, er geen stress is! Er is alleen stress als je reageert. De impact van een gebeurtenis of stimulans hangt af van hoe u erop reageert (of niet reageert).

Meer in het algemeen is stress de onderliggende reactie van een organisme op zijn omgeving. Dit is een zeer belangrijk concept om te begrijpen en het is de basis voor de haaranalysepatronen die worden onthuld tijdens de minerale haartests. De mineralen op de test hebben waarde op zichzelf. Dr. Paul Eck kwam er echter ook achter hoe ze de reacties van het lichaam op allerlei soorten stress in de omgeving weergeven. Dit is het groot geheim en dé sleutel tot het begrijpen van haarmineralenanalyse volgens de methode van Dr. Paul Eck.

INTERNE EN EXTERNE STRESSORS

Externe stressreacties. Ons lichaam moet voortdurend reageren op de wereld om ons heen. Dit omvat de grond waarop we lopen, de buitentemperatuur, wind, regen, sneeuw, geluiden, bezienswaardigheden, mensen en honderden subtiele factoren zoals geuren, spanning in de wereld, iemands financiële en sociale situaties en meer.

Interne stress. Het lichaam moet ook reageren op veranderingen in de interne omgeving van het lichaam, zoals te veel warmte of kou, honger, dorst, ziekten in het lichaam, spanning en spanning op spieren, pezen, ligamenten en gewrichten, de positie van het lichaam in de ruimte en hoe zwaartekracht het lichaam beïnvloedt, en duizenden andere parameters of factoren. Het lichaam moet continu de bloedsuikerspiegel, de bloeddruk en de niveaus van alle mineralen, vitaminen, hormonen en honderden andere voedingsstoffen en chemicaliën aanpassen waarvan we zijn gemaakt. Dit is de continu veranderende reactie op interne stress die ons in leven houdt. Een belangrijk principe is dat het meestal veel gemakkelijker is om met interne stress te werken en deze te beheersen dan om externe krachten te beheersen.

DE STRESSRESPONS VAN HET LICHAAM

Niet-specifiek karakter van de stressrespons. Dr. Hans Selye ontdekte dat de algehele reactie van het lichaam op allerlei soorten stressoren vergelijkbaar is. Dit betekent dat de reactie van het lichaam op een hard geluid, extreme kou, een bacteriële infectie, een giftig metaal of zorgen allemaal dezelfde stressreactie kunnen veroorzaken. Het maakt niet uit of de stressor uit het lichaam komt (bacteriën) of van buiten het lichaam (bijvoorbeeld lawaai). Dit is een belangrijk principe van het “General Adaptation Syndrome”, wat Dr. Selye de manier noemde waarop het lichaam op stress reageert.

De stadia van stress. Dr. Selye verdeelde de respons in drie fasen: alarm, weerstand en uitputting. Alle organismen doorlopen deze drie stadia van stress, die worden gevolgd door de dood. Je kunt in drie minuten alle drie de fasen doorlopen, of het kan 100 jaar duren. De progressie van de stadia van stress wordt gemedieerd door de bijnieren en schildklier.

Dr. Paul Eck besefte dat hij deze stadia met redelijke nauwkeurigheid kon identificeren met behulp van een haarmineralenanalyse, op voorwaarde dat het haarmonster niet in het laboratorium wordt gewassen. Weten in welk stadium van stress het lichaam zich bevindt, is het meest nuttig om diëten, voedingssupplementen en andere procedures aan te bevelen om het lichaam zacht en veilig naar een gezonder stadium van stress te brengen. Met een haarmineralenanalyse gebeurt dit met wiskundige nauwkeurigheid.

Dr. Eck’s onderzoek naar haaranalyse werd enorm geholpen door de stresstheorie te integreren in de interpretatie van de haaranalyse. Als je het stadium van stress kent, weet je veel over hoe een lichaam functioneert. Hierdoor kan men verder gaan dan alleen symptoombestrijding en de onderliggende lichaamschemie corrigeren.

Dr. Eck ontdekte dat de alarmfase van stress ruwweg correleert met snelle oxidatie. De weerstandsfase van stress komt ongeveer overeen met een gemengd oxidatiepatroon. Het kan ook correleren met een snel oxidatiepatroon met een lage natrium / kaliumverhouding. De uitputtingsfase van stress komt ongeveer overeen met een zeer langzame oxidatiesnelheid.

Minerale niveaus veranderen in overeenstemming met het stadium van stress. In het alarmstadium stijgt bijvoorbeeld natrium. Naarmate het weerstandsstadium begint, begint natrium te dalen. Het blijft zelfs lager in de uitputtingsfase. Men kan het stadium van stress met numerieke nauwkeurigheid bepalen uit de minerale weefselniveaus en verhoudingen.

VEELVOORKOMENDE OORZAKEN VAN STRESS

Interne oorzaken van stress zijn onder meer voedingstekorten, bacteriële of virale infecties, subluxerende wervels, geharde slagaders, zwakke spieren, toxische metalen op enzymbindingsplaatsen, slechte circulatie, vermoeidheid, energieonevenwichtigheden, op angst gebaseerde emotionele patronen, neurosen of rigide ideeën.

Externe stressfactoren zijn familieproblemen, financiële problemen, schoolproblemen, interpersoonlijke problemen, extreme hitte of koude, vervuilde lucht en water, onjuist dieet, voedsel van lage kwaliteit, giftige medicijnen, medicijnen en andere gifstoffen, en vele andere factoren die ‘extern’ lijken aan ons. De interne en externe factoren van stress combineren om stressreacties te creëren.

Lawaai kan een krachtige stressfactor zijn. Dit omvat televisies, radio’s en zelfs te veel of te luid praten. De aanwezigheid van andere mensen, vooral voor baby’s en kinderen, kan stressvol zijn. Sommige mensen worden beïnvloed door nog subtielere factoren zoals elektromagnetische golven, kleuren, toon van stem en zelfs de ‘aura’ van een persoon. We hebben allemaal de zin gehoord, “er was zoveel woede in de kamer dat je het met een mes kon snijden”.

Er zijn zelfs spirituele stressoren. Alleen iemand de waarheid vertellen of voor jezelf opkomen kan veel stress veroorzaken. Voor onschuldige kinderen kan het horen van valse verklaringen van ouders als “je bent een slecht kind” een vreselijke stress zijn.

WIE HEEFT STRESS?

Iedereen moet altijd op stress reageren. Als iemand gezond is, betekent dit dat we het hoofd kunnen bieden aan en adequaat kunnen reageren op onze interne en externe omgevingen.

Naarmate het lichaam zwakker wordt of als stress overmatig is, begint het vermogen van het lichaam om correct en adequaat op stress te reageren, af te nemen. Dit kan op elke leeftijd voorkomen. In feite begint het meestal kort na de geboorte op sommige manieren, omdat baby’s tegenwoordig behoorlijk ontoereikend worden geboren in sommige essentiële voedingsstoffen zoals zink. Ze worden ook vaak geboren met teveel koper, lood, aluminium en andere giftige metalen en giftige chemicaliën in hun lichaam als gevolg van deze excessen in hun moeder. Dit is een belangrijke oorzaak voor infecties, ADD, ADHD, andere leer- en ontwikkelingsproblemen van zuigelingen en jonge kinderen.

STRESS EN ENERGIE

Elk van de fasen van stress is een lagere energietoestand. Het doel van een voedingsbalansprogramma is om het lichaam van een lagere energie- en minder gezonde stressfase naar een meer gezonde stressfase te brengen.

Een ander principe van stress is dat omgaan met of aanpassen aan stress energie kost. Wanneer energie in een voedingsprogramma verbetert, is dit omdat er minder biochemische stress op het lichaam is en er dus meer adaptieve energie beschikbaar is. Dit is een belangrijk principe dat ‘helingsreacties’ en het succes van nutritional balancing programma’s helpt verklaren.

DE IDEALE STRESSRESPONS

De ideale stressreactie is een minimaal storende reactie. Bij een haaranalyse zou het zijn om een gebalanceerde oxidatiesnelheid te handhaven. Om dit te doen moet je elke ervaring kunnen opnemen of “verteren” zonder erop te reageren. Dit kan alleen gebeuren als men niet gehecht is aan een fysieke of emotionele toestand of conditie, en als het lichaam vrij gezond is. Natuurlijk vereisen sommige soorten stressoren een krachtige reactie, maar zelfs hier zou de meest gezonde reactie er één zijn die de status-quo van het lichaam het minst verstoort.

Emotionele afstand. Wanneer een emotionele reactie optreedt, moeten lichaam en geest ermee kunnen omgaan zonder té ongelukkig, boos of overstuur te worden. In de filosofie wordt dit vaak een staat van ’emotionele afstand’ genoemd, of ‘leven in de wereld, maar niet van de wereld zijn’.

Men kan lichaam en geest helpen om op de juiste manier op alle soorten stress te reageren door de lichaamschemie in evenwicht te brengen en te versterken. Dit kan iemand helpen alles aan te pakken, van binnendringende bacteriën of virussen tot negatieve gedachten, angstige emoties en lichamelijke, sociale of financiële problemen. Een belangrijk principe van voedingsbalanswetenschap is dat door het verminderen van de interne stress op het lichaam, men meer externe stress kan verwerken of verteren.

POSITIEVE EN NEGATIEVE STRESS

Sommige mensen hebben de misvatting dat alle stress slecht is. Niets is verder van de waarheid verwijderd. Dr. Hans Selye, die de stress-theorie van ziekte heeft ontwikkeld, schreef een boek getiteld Stress Without Distress. Hij legde uit dat bepaalde soorten stress essentieel zijn voor de gezondheid. Deze variëren van lichaamsbeweging die onze botten en spieren sterk houdt, tot mentale stress of stimulatie die ons mentaal alert houdt en kan helpen seniliteit te voorkomen.

Er zijn veel andere soorten positieve of nuttige stressoren. In feite passen helende therapieën, waaronder nutritional balancing wetenschap, soms opzettelijk een ‘positieve stressor’ toe op de cliënt om de genezing te ondersteunen. De ‘goede’ stressor kan een chiropractische aanpassing zijn, een massage, een nieuw dieet, vitaminesupplementen of gesproken woorden. Deze kunnen in het begin als stressvol worden ervaren. Als de handeling of informatie echter correct wordt toegepast, resulteert dit in een positieve of genezende verandering in het lichaam.

DE INDIVIDUALITEIT VAN STRESS

Omdat stress een reactie is die afhangt van hoe iemand reageert, kan dezelfde gebeurtenis bij de ene persoon stress veroorzaken, maar bij een andere geen stress. De ene persoon kan bijvoorbeeld dol zijn op katten, terwijl een andere persoon allergisch is voor kattenhaar en zich ellendig voelt rond katten.

Dit simplistische voorbeeld illustreert het principe dat de stressreactie individueel is, afhankelijk van waar elke persoon op reageert. Iemands fysieke of psychologische samenstelling kan iemand beschermen of kwetsbaar maken voor bepaalde gebeurtenissen. Natuurlijk hebben sommige stimuli invloed op iedereen, zoals uithongering, atoombommen of cyanidevergiftiging. Individuele variatie bestaat echter tot op zekere hoogte zelfs in deze gevallen. In zekere zin definiëren we onszelf door waarop we reageren: of het nu hongersnood is in Ethiopië, een dip op de beurs, sportuitslagen, zingende vogels, een zonnige dag, etc. Vaak om gezondheid en geluk te bereiken, wat moet veranderen zijn de gebeurtenissen waarop we reageren.

GEESTELIJKE OF SPIRITUELE STRESS

Een soort stress die niet vaak wordt besproken, is wat we spirituele stress kunnen noemen. Een spirituele stressor is er één die ervoor zorgt dat we veranderen of ons aanpassen op een manier die iemands karakter verbetert, mentale of spirituele ontwikkeling veroorzaakt, of misschien iemand een aardiger of meer bewust persoon maakt.

Sommige mensen reageren bijvoorbeeld op de waarheid. Ze zoeken de waarheid in hun activiteiten en leiden hun leven er zoveel mogelijk door. Reageren op de waarheid is een krachtige positieve stressfactor. Het kan zeker wat overstuurheid veroorzaken, omdat mensen en gebeurtenissen worden onthuld voor wat ze werkelijk zijn. Maar het leidt tot een verbetering en versterking van het karakter zolang men zoekt en volgt wat wordt geopenbaard als de waarheid.

Veel religies bevelen technieken aan zoals gebed en meditatie. Indien correct toegepast, kunnen deze activiteiten ook fungeren als stressoren die zelfdiscipline, bewustzijn en ontvankelijkheid voor de waarheid vergroten.

Een andere spirituele stressor is volledige en complete verantwoordelijkheid nemen voor al je acties, woorden en gedachten. Dit betekent reageren volgens je geweten en doen wat in elke situatie correct is, ongeacht de gevolgen. Dit is een belangrijke spirituele stressfactor voor sommige mensen die ook karakter opbouwt en bij sommige mensen tot mentale en spirituele ontwikkeling leidt. Natuurlijk moet men duidelijk zijn over wat goed is, want anders kan men beoordelingsfouten maken en paden volgen die helemaal niet gezond zijn.

Schadelijke spirituele stressoren worden in sommige kringen vaak verleidingen of zonden genoemd. Ze zouden onder meer doen wat opportuun is of wat ‘goed voelt in het moment’ in plaats van wat rechtvaardig of goed is. Een andere is het nemen van een beslissing om anderen te plezieren, ongeacht de kosten voor u en uw gezondheid. Anderen zijn iets te eten zonder aan uw gezondheid te denken, of geld uit te geven zonder aan de consequenties te denken, en er zijn natuurlijk nog andere.

SAMENVATTING

Stress is meestal niet alleen te wijten aan gebeurtenissen, maar aan iemands reactie op gebeurtenissen. Veel reacties zijn geconditioneerd. Dit is waarom je je misschien gevangen voelt door stress. Door interne stressoren (onevenwichtigheden in lichaam en geest) te verminderen, kan je beter omgaan met allerlei soorten stress die van buiten komt

Je hebt de neiging om zo te worden als dat waarop je reageert. Iedereen kan ervoor kiezen om te reageren op ‘positieve’ fysieke, emotionele en spirituele stressoren die krachtige gunstige effecten hebben op zowel lichaam als geest.

Alle informatie in dit artikel is alleen voor educatieve doeleinden. Het is niet bedoeld voor de diagnose, behandeling, als voorschrift of genezing van een ziekte of gezondheidstoestand.